konto, premia

Konto Getin Up: nawet 400 PLN premii za założenie konta i transakcje kartą

W serwisie Groupon.pl możemy kupić kupon uprawniający nas do przystąpienia do promocji Getin Bank. Za założeniek konta Getin Up i spełnieniu warunków promocji otrzymamy łącznie do 400 PLN: 300 PLN w gotówce oraz 100 PLN do wydania na Groupon.pl

Ofertę znajdziemy w serwisie Groupon.pl

WARUNKI PROMOCJI

Na początek o wykluczeniach. Z promocji skorzystają tylko nowi klienci, którzy od 1 czerwca 2013 nie mieli nic do czynienia z bankiem.

W Promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która nie jest w momencie przystąpienia do Promocji i w okresie od dnia 1 czerwca 2013 r. nie była posiadaczem Rachunku lub innego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego z oferty Getin Bank

Po zakupie kuponu do 19 kwietnia 2015 musimy złożyć wniosek o konto i kartę. Warunkiem wypłaty nagród (6 razy po 50 PLN miesięcznie) jest dokonanie 5 transakcji bezgotówkowych kartą miesięcznie.

Okres uczestnictwa w Promocji wynosi 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych od przystąpienia do Promocji z zastrzeżeniem, że w przypadku przystąpienia do promocji w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten jest pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w Promocji w przypadku, gdy rozliczono w nim minimum 5 transakcji bezgotówkowych. W przypadku, gdy w miesiącu przystąpienia do Promocji nie spełniono warunku opisanego w poprzednim zdaniu, pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w Promocji jest miesiąc następujący po miesiącu, w którym przystąpiono do Promocji. W przypadku przystąpienia do Promocji w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten jest zawsze pierwszym miesiącem okresu uczestnictwa w Promocji

Łącznie możemy zgarnąć do 300 PLN zwrotu do banku oraz dodatkowo 100 PLN do wydania na groupon.pl

Uwaga! Jest i minus promocji – z konta nie możemy „bezszkodowo” zrezygnować przez minimum 24 miesiące. Jeśli w tym czasie rozwiążemy umowę, to zapłacimy „karę”.

W przypadku rozwiązania Umowy Rachunku przez Uczestnika w okresie 24 miesięcy od dnia jej zawarcia i jeśli Nagroda premiowa została Uczestnikowi wypłacona nana podstawie punktu VII.1 i 3, Uczestnik zobowiązany będzie do zwrotu kwoty stanowiącej Iloczyn 1/24 wartości Nagrody premiowej i liczby miesięcy, które pozostały do spełnienia warunku wskazanego warunku wskazanego w pkt VII.1.ostatnie zdanie

Prawo do Nagrody premiowej w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik, w okresie 24 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji, nie wypowie umowy Rachunku (z wyłączeniem wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Banku, np. zmiana Regulaminu Rachunku).

Jest jednak mała furtka – możemy wypowiedzieć umowę, jeśli to Bank zmieni Regulamin Rachunku.

UWaga! 100 PLN do wykorzystania na groupon otrzymamy już po aktywowaniu konta Getin Up. W regulaminie nie ma nic o obowiązku oddania tej premii, jesli zrezygnujemy z konta np już w pierwszym miesiącu.

Pełny regulamin promocji znajdziecie tutaj.

KONTO GETIN UP

Samo konto Getin UP jest darmowe, jeśli zapłacimy miesięcznie minimum 100/300 PLN kartami do konta:

Opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku lub płatności dokonane aplikacją iKasa na łączną kwotę min. 300 zł, dla Klientów do ukończenia 25 roku życia opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku lub płatności dokonane aplikacją iKasa na łączną kwotę min. 100 zł

Zapłacimy też i 2,99 zł za kartę do konta – wystarczy, że co miesiąc dokonamy płatności kartą Master Card wydaną do konta na łączną kwotę minimum 100 PLN, a miesięczna opłata za kartę wyniesie 2,99 PLN. W przeciwnym razie zostanie naliczona wyższa opłata – 6,99 PLN. Istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłat za kartę – wystarczy spełnić warunki oferty Pakiet Korzyści „Mój Bank”.

Czy to się opłaca?

Możemy zgarnąć łącznie 400 PLN. Zakładając uzyskanie zwolnienia z opłat w każdym z miesięcy, łącznie poniesiemy 76,76 PLN (24*2,99 PLN kosztów za kartę + 5 PLN za kupon). Możemy wyjąć trochę ponad 340 PLN (w tym 100 PLN do wydania na Groupon.pl)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*