lokata

Facto podwyższa oprocentowanie na swoich lokatach!

Informacje!

Po ostatnich podwyżkach stóp procentowych w Polsce, w końcu zaczynają pojawiać się jakieś „sensowne” oferty lokat.

Od 25 marca 2022 obowiązuje nowa oferta lokat w Facto (KLIK)

Minimalna kwota lokaty to 5 000 PLN, możemy ją założyć na minimum 1 miesiąc. I już w tej najniższej opcji dostaniemy oprocentowanie 4,00%. Wyższe kombinacje dadzą nam wyższe oprocentownaie – najdłuższy czas na jaki możemy założyć lokatę do 60 miesięcy (5 lat). Nie ma za to górnego limitu pojedynczej lokaty!

Umowa lokaty Facto zawierana jest na odległość w pełni online bez konieczności składania fizycznego podpisu klienta. W celu potwierdzenia tożsamości musimy wykonać przelew na 1 PLN z innego banku – nasze dane muszą się oczywiście zgadzać z tymi podanymi we wniosku.

>> ZAŁÓŻ LOKATĘ FACTO DO 5% – W PEŁNI ONLINE!

Aktualne oprocentowanie (zmiana od 11 maja 2022):

> lokata na 1 miesiąc – 4,00% stałe oprocentowanie w skali roku
> lokata na 3,6,9 miesięcy – 4,5% stałe oprocentowanie w skali roku
> lokata na 12, 18, 24, 36, 48, 60 miesięcy – 5% stałe oprocentowanie w skali roku

>> ZAŁÓŻ LOKATĘ FACTO DO 5% – W PEŁNI ONLINE!

Proces zakładania lokaty:

Na początek po kliknięciu linku (KLIK) i wybraniu odpowiedniej opcji na stronie otworzy się prosty kreator.

Poprowadzi on nas przez pierwszy etap składania wniosku: podamy tam swoje dane, skan dowodu tożsamości itp. – wszystko to zajmie raptem kilka minut.

Następnie na email oraz telefon komórkowy dostaniemy dane umożliwiające dostęp do Bankowości Elektronicznej.

W Bankowości Elektronicznej możesz sprawdzać status Twojego wniosku, zarządzać danymi, jeżeli chcesz, aby zostały zaktualizowane, czy sprawdzić stan Twoich rachunków.

W kolejnej wiadomości otrzymasz od Facto informację, że został Ci nadany indywidualny numer rachunku. Na ten numer należy wykonać przelew aktywacyjny z Twojego rachunku w innym banku.

Weryfikacja Twojego wniosku zakończona będzie wysłaniem e-maila z treścią Twojej umowy z bankiem. Od tego momentu zyskasz możliwość zakładania lokat Facto.

Proste :)

Drobnym druczkiem:

Lokata Facto prowadzona jest przez BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce będący częścią BFF Banking Group. Lokata Facto stanowi rachunek bankowy będący rachunkiem terminowej lokaty oszczędnościowej dla konsumentów lub rachunkiem lokaty terminowej dla przedsiębiorców. Klient może zdeponować środki na Lokacie Facto na okres 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 60 miesięcy. Minimalna kwota Lokaty to 5000 złotych, brak jest maksymalnego limitu dla pojedynczej Lokaty. Kapitalizacja odsetek z Lokaty następuje na koniec okresu umownego, chyba że warunki danej Lokaty wskazują inaczej.

Zerwanie Lokaty Facto przed upływem okresu umownego skutkuje niezwłocznym zwrotem środków pieniężnych zgromadzonych na Lokacie na Rachunek Depozytowy, jednakże nie później niż do końca następnego Dnia Roboczego od dnia otrzymania przez Bank oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy lokaty Facto lub od dnia otrzymania przez Bank oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lokaty Facto. Bezpłatny Rachunek Depozytowy daje możliwość swobodnego dysponowania środkami, zgodnie z Regulaminem. Odsetki będą naliczane zgodnie z zasadami wskazanymi w Tabeli Oprocentowania i Opłat dla Klientów Indywidualnych.

BFF Bank S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jako oddział włoskiej instytucji kredytowej włoskiego banku, jest objęty włoskim systemem gwarantowania depozytów. Środki pieniężne deponowane przez Klientów są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa.

>> ZAŁÓŻ LOKATĘ FACTO DO 4% – W PEŁNI ONLINE!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*