karta, Newsy

Uwaga! Karta Wizz Air będzie bezwarunkowo płatna!

Jeśli posiadacie kartę kredytową Raiffeisen Polbank Wizz Air MasterCard to musicie wiedzieć, iż od 1 listopada zmienia się tabela opłat. Karta staje się bezwarunkowo płatna (nie będzie możliwości uniknięcia opłaty).

Opłaty za kartę od 1 listopada.

Zmiana w taryfie opłat następuje od 1 listopada 2015. W TOiP pojawiła się nowa pozycja – „Opłata miesięczna za prowadzenie Konta karty„. Wynosi ona 6 PLN miesięcznie. Bezwarunkowo = nie możliwości jej uniknięcia.

kartawizzair-oplaty1

Wcześniej karta była (czasami) płatna, ale jednocześnie mogliśmy uniknąć tej opłaty – wystarczyło dokonać odpowiedniego obrotu na karcie:

W pierwszym roku:
„0 PLN pod warunkiem dokonania średnio miesięcznie transakcji na kwotę 1 000 PLN w ciągu 3 pierwszych miesięcy od zawarcia umowy, w przeciwnym wypadku 79 PLN”
a w kolejnych latach:
„0 PLN pod warunkiem dokonania średnio miesięcznie transakcji na kwotę 1 000 PLN w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w przeciwnym wypadku 79 PLN”
W nowym cenniku opłata „obrotowa” znika (a dokładniej to wynosi 0 PLN).

Nową tabelę oprocentowania, opłat i prowizji dla kart kredytowych znajdziecie pod linkiem poniżej:

>> TARYFA OPŁAT OD 1 listopada 2015

Rozwiązanie umowy.

㤠65.
Umowa ulega rozwiązaniu:
1) po upływie okresu wypowiedzenia,
2) po upływie okresu na jaki została zawarta, jeżeli Posiadacz lub Bank odmówi przedłużenia Umowy w trybie wskazanym w § 7,
3) po upływie okresu, na jaki została zawarta, jeżeli Posiadacz nie aktywował Karty głównej,
4) z dniem powzięcia przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza,
5) po złożeniu zgodnych oświadczeń woli stron o rozwiązaniu Umowy,
6) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku nieprzyjęcia przez Posiadacza zmian w Regulaminie lub Tabeli.

„§ 68 Punkt 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Posiadacza w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wypowiedzenie winno być złożone w formie pisemnej lub poprzez Elektroniczne kanały dostępu, o ile Posiadacz zawarł umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.”

(jak pisałem już na Mlecznych) Według mnie – wystarczy do banku przesłać (albo pójść do oddziału) i złożyć pisemne oświadczenie o tym, iż nie zgadzamy się z nową taryfą opłat wprowadzoną od 1 listopada 2015. Jeśli pójdziecie do banku pamiętajcie, aby od pracownika banku zabrać kopię dokumentu z podpisem, datą i informacją o przyjęciu pisma.

Co ciekawe – wielu osób (w tym także i mnie) bank nie powiadomił o zmianach z przewidzianym w umowie wyprzedzeniem („bank o z mianie taryfy opłat i prowizji powiadomi posiadacza nie później niż 2 miesiące przed jej wprowadzeniem.”) Teoretycznie po 1 listopada możemy żądać zwrotu też opłaty, gdyż nie zostaliśmy o niej powiadomieni.

Inna sprawa – karta Raiffeisen Polbank Wizz Air MasterCard w dalszym ciągu będzie całkiem fajną kartą. Za 72 PLN rocznie (12 x 6 PLN) otrzymamy członkostwo Wizz Discount Club warte 139 PLN oraz bardzo dobre kursy podczas transakcji w walucie innej niż PLN.

Pełnią listę dokumentów związanych z kartą znajdziecie na stronie Raiffeisen Polbank.

Aktualizacja 2015.10.07:

Dzisiaj zostałem powiadomiony przez bank emailowo zmianach:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż na podstawie par. 62 Regulaminu kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., z dniem 01.11.2015 zmianie ulega Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla kart kredytowych. Zmiany dotyczą:

zniesienia opłaty rocznej za prowadzenie konta karty i zastąpienie jej stałą opłatą miesięczną,
zniesienia opłaty za administrowanie kartami.
Pozostałe opłaty i prowizje dla karty Wizz Air MasterCard nie ulegają zmianie. Nowa Tabela dostępna jest na stronie raiffeisenpolbank.com pod linkiem http://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywidualni/karty-kredytowe/kredytowa-wizzair/-/article/tab/Dokumenty+do+pobrania

Jeżeli nie zgadzają się Państwo na wprowadzenie proponowanych zmian przysługuje Państwu, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania informacji o zmianach, prawo do wypowiedzenia Umowy karty ze skutkiem natychmiastowym lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian (wniesienie sprzeciwu spowoduje wygaśnięcie Umowy karty z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian). Wypowiedzenie lub wygaśnięcie Umowy skutkuje koniecznością spłaty kwoty całego zadłużenia z tytułu Umowy karty.

Trochę (tak jakby) w terminie krótszym niż 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian. Co ciekawe bank daje mi teraz „prawo do wypowiedzenia Umowy karty ze skutkiem natychmiastowym lub prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tych zmian” w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania informacji.

6 Comments

 1. Program z kartą kredytową trwa tylko do sierpnia 2016. Ciekawe jak wygląda sytuacją z kartami debetowymi w programie Wizzar – Raiffeisen – czy one też znikną w sierpniu ?

  1. Ja dostałam jakiś czas temu maila od Raiffeisen, że karty debetowe Wizzar już nie będą wydawane, a Ci którzy takie obecnie posiadają mogą dalej z nich korzystać.

 2. Obawiam się że nie masz racji w sprawie powiadomienia o zmianie w taryfie opłat. Taka zmiana nie musi być wysyłana do Ciebie z wyprzedzeniem.

  1. Przecież sam bank o tym napisał w regulaminie

   㤠61
   Bank przesyła Posiadaczowi informację o zmianach Regulaminu, zgodnie z wybranym przez Posiadacza sposobem dostarczania korespondencji:
   1) w formie pisemnej listem zwykłym lub
   2) na podany przez Posiadacza adres poczty elektronicznej, lub
   3) za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online
   nie później niż na 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.”

   Nie bardzo kojarze, abym takową informację otrzymał…

 3. To trochę kiepsko bo dla wizzara założyłęm to konto – ale nic każda okazja do wypowiedzenia umowy jest dobra :)
  Ja też nie dostałem powiadomienia.

  PS. Z tymi kursami to mowa o kredytowej ? bo ja na debecie wcalej jakiś rewelacyjnych kursów nie widziałem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*