konto oszczędnościowe

mSaver daje teraz nawet 4% w skali roku (aż do końca sierpnia)

Ciekawa oferta od mBanku. Ichniejszy rachunek mSaver oferuje nam oszczędzanie na 4% w skali roku z gwarancją utrzymania tego oprocentowania aż do końca sierpnia 2015.

mSaver – co to jest?

Co to jest mSaver? To coś na styl automatycznego „regularnego oszczędzania”, ale bez zbędnych kilkudziesięcio stronicowych umów, gwiazdke, małego druczu, opłat na wejściu, opłat na wyjściu, opłaty miesięcznej czy też bez wiązania się umową na 10 lat. Po prostu można łatwo (i automatycznie) odkładać nawet malutkie kwoty i… ostatecznie uzbierać całkiem dużo.

Mając już mSaver musimy wybrać jeden ze sposobów oszczędzania:

  • zaokrąglenie kwot do pełnych 10 PLN
  • stała kwota od każdej transakcji (3 – 10 zł)
  • wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1 – 15%
  • wskazana przez Ciebie kwota, która co miesiąc powiększy Twoje oszczędności

Sposoby są dosyć jasne, więc krótko tylko kilka słów o każdym z nich.

Zaokrąglenie kwot do pełnych 10 PLN >> Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKONTA) wartość transakcji zostaje zaokrąglona do góry do pełnych dziesiątek złotych. Przykładowo: dla transakcji za 176,20 PLN, zaokrąglenie do 180 PLN wynosi 3,80 PLN. W tym przypadku kwota która zostanie przekazana na rachunek mSaver z eKonta wynosi 3,80 PLN. Dodatkowo dla transakcji mniejszych lub równych 10 PLN, zaokrąglenie wynosi 0 PLN. Dla transakcji, które są wielokrotnością 10 PLN, zaokrąglenie wynosi 5 PLN.

Stała kwota od każdej transakcji >> Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) wartość transakcji zostaje każdorazowo zwiększona o wybraną kwotę z przedziału 3 – 10 zł. Kwota ta zostanie pobrana automatycznie z Twojego eKonta i przelana na rachunek mSaver.

Wybrany procent wydanej kwoty z przedziału 1 – 15% >> Po wykonaniu operacji (przelewy internetowe, wypłaty z bankomatów, płatności kartami kredytowymi i debetowymi do eKonta) na Twoje konto mSaver wpłynie z eKonta wybrana przez Ciebie wartość procentowa od 1% do 15% wartości transakcji.

Wskazana przez Ciebie kwota >> Ustalonego dnia miesiąca na Twoje konto mSaver zostanie przelana stała, ustalona kwota. I tyle.

Wybór należy do Was. Ja używam dwóch ostatnich opcji. Na początek drugiego dnia każdego miesiąca na mSaver przelewany jest 1 000 PLN, a dodatkowo wędruje tam 10% od każdej dokonanej transakcji (płatności kartą, przelewu itp.)

>> ZAŁOŻ KONTO W mBANKU

Oprocentowanie mSaver – nawet do 4%

Od kilku dni mamy promocję i możemy uzyskać oprocentowanie nawet 4% w skali roku. Jeśli założymy rachunek między 9 a 30 marca 2015, to od dnia otwarcia rachunku aż do 31 sierpnia 2015 rachunek mSaver będzie oprocentowany na 4% w skali roku.

Jednakże, aby uzyskać oprocentowanie 4% (premium) trzeba spełnić łącznie dwa warunki.

Po pierwsze na koniec miesiąca saldo rachunku musi być wyższe o minimum 100 PLN w porównaniu do średniego salda z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. W skrócie (zakładając brak wypłat z rachunku) – przez cały miesiąc musimy zgromadzić na nim minimum 100 PLN nowych środków.

Po drugie – oprocentowanie jest ograniczone maksymalnym saldem. Zaczynamy w marcu od salda 3 000 PLN, a każdy kolejny miesiąc podnosi nam dopuszczalne saldo o 3 000 PLN.

Oprocentowanie premium naliczane jest w danym miesiącu, gdy łącznie spełnione są poniższe warunki:
1) różnica pomiędzy średnim saldem rachunku mSaver ustalonym w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc naliczania oprocentowania a średnim saldem z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc jest większa lub równa 100 PLN (warunek ten nie dotyczy marca 2015 r.) oraz
2) gdy saldo w miesiącu naliczania oprocentowania nie przekracza progu maksymalnego. Próg maksymalny salda zależy od liczby miesięcy kalendarzowych prowadzenia rachunku przy czym za każdy miesiąc kalendarzowy próg powiększa się o 3 000 PLN i wynosi on w marcu 3 000 PLN, w kwietniu 6 000 PLN, w maju 9 000 PLN, w czerwcu 12 000 PLN, w lipcu 15 000 PLN a w sierpniu 18 000 PLN.

Standardowe oprocentowanie 1,40% dotyczy rachunków założonych poza okresem od 9 do 31 marca 2015. Pełną tabelę oprocentowania w mBanku znajdziecie tutaj.

Oczywiście, aby skorzystać z mSavera, musimy posiadać konto w mBanku. Jeśli jeszcze go nie mamy, to możemy je otworzyć tutaj.

2 Comments

  1. „Na początek drugiego dnia każdego miesiąca na mSaver przelewany jest 1 000 PLN, a dodatkowo wędruje tam 10% od każdej dokonanej transakcji ”
    Super ale ja mam 1250zł emerytury, to jak przeleje 1000zł to za co będę żyć cały miesiąc?

    1. To przykład, którego ja używam, nikt nie musi robić tak samo. Możesz ustawić przelewanie np. 100 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*